Oddział Łomża

Home / Kontakt / Oddział Łomża

Kontakt

  • Łomża / Grzymały Szczepankowskie

    Grzymały Szczepankowskie 1 D, 18-400 Łomża
    Sprzedaż: +48 86 218 11 26
    Logistyka: +48 86 218 11 26
    biuro.lomza@styropianplus.pl

Pracownicy Biura
– Oddział Łomża / Grzymały Szczepankowskie

Marcin Miśków
Dyrektor d/s produkcji
Telefon: 696 458 000
E-mail: m.miskow@styropianplus.pl

Kinga Dudzińska
Biuro
E-mail: k.dudzinska@styropianplus.pl

Rafał Toński
Logistyka i Kontrola Jakości
Telefon: 795 527 500
E-mail: logistyka.lomza@styropianplus.pl

Marcin Winko
Koordynator d/s sprzedaży regionalnej
Telefon: 604 092 592
E-mail: m.winko@styropianplus.pl

Roman Lemański
Koordynator d/s sprzedaży regionalnej
Telefon: 602 824 416
E-mail: r.lemanski@styropianplus.pl

STYROPIAN PLUS Sp. z o.o.  Czarne Dolne, 82-520 Gardeja
Zakład produkcyjny w Grzymałach (Grzymały Szczepankowskie 1D, 18-400 Łomża)
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,VII Wydział Gospodarczy Krajowego, Rejestru Sądowego KRS0000071990 Regon 170733191
NIP 581-17-02-158 Kapitał Zakładowy 844.500 PLN