Kontakt

Home / Kontakt

 

 

Kontakt

Napisz do nas

STYROPIAN PLUS Sp. z o.o.

01. Czarne Dolne

 • Czarne Dolne, 82-520 Gardeja
 • Sprzedaż: +48 55 262 40 37
 • Logistyka: +48 55 262 40 35
 • Księgowość : +48 55 272 00 93
 • biuro@styropianplus.pl

02. Kłobuczyn

 • Kłobuczyn, 59-180 Gaworzyce
 • Sprzedaż: +48 76 831 00 20
 • Logistyka: +48 76 833 19 40
 • Księgowość : +48 55 272 00 93
 • biuro.klobuczyn@styropianplus.pl

03. Łomża / Grzymały Szczepankowskie

 • Grzymały Szczepankowskie 1 D, 18-400 Łomża
 • Sprzedaż: +48 86 218 11 26
 • Logistyka: +48 86 218 11 26
 • biuro.lomza@styropianplus.pl

STYROPIAN PLUS Sp. z o.o.  Czarne Dolne, 82-520 Gardeja
Zakład produkcyjny w Grzymałach (Grzymały Szczepankowskie 1D, 18-400 Łomża)
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,VII Wydział Gospodarczy Krajowego, Rejestru Sądowego KRS0000071990 Regon 170733191
NIP 581-17-02-158 Kapitał Zakładowy 844.500 PLN